Mijn juf/meester is een pony

Leuke, sportieve, sociale, creatieve kinderen kunnen om uiteenlopende redenen vastlopen op school. Ze hebben een andere manier van denken, waardoor ze te maken kunnen krijgen met faalangst, gebrek aan zelfvertrouwen en/of gedragsproblemen. Ze doen vaak heel hard hun best, maar de resultaten blijven achter, ondanks extra instructie in de klas, bijles en thuis extra hard oefenen. Het gaat hier vaak om beelddenkers die elke schooldag weer geconfronteerd worden met hun onvermogen de aangeboden stof te bevatten, omdat de manier waarop de lesstof wordt aangeboden niet past bij hun leerstijl.

Wanneer een kind leerproblemen ervaart, kan het anders aanbieden van de lesstof helpen. Door de lesstof niet auditief, maar visueel/kinesthetisch, aan te bieden kan het beter worden opgenomen. Veel kinderen zijn beelddenker en hebben behoefte aan ervarend leren (bewegend/visueel). Anders leren met paarden is een methode waarbij kinderen worden begeleid. Door aan te sluiten bij de leer- en instructiebehoeften van het kind verbeteren schoolresultaten, wordt zelfvertrouwen vergroot en gaan kinderen weer met plezier naar school.


Executieve functies zijn belangrijke vaardigheden. Het zijn de controlefuncties van de hersenen. Ze zorgen er voor dat je in staat bent aan taken te beginnen, ze vol te houden en ze af te maken. Je hebt ze niet alleen nodig voor schooltaken, maar ook in het dagelijks leven. Iedereen heeft sterke en minder sterk ontwikkelde functies. Leer- en gedragsproblemen of achterstanden op school hebben vaak ook te maken met minder sterk ontwikkelde executieve functies. 


Wanneer er een achterstand of leerprobleem is op gebied van (werkwoord)spelling, rekenen, tafels of digitaal en analoog klokkijken kan een intensief, kortdurend traject opgezet worden. Dit doen wij altijd in samenwerking met  ouder(s)/begeleider(s), het kind en school. Daarnaast kan tijdens de begeleiding worden gericht op het versterken van de executieve functies. We werken hierbij met een rustige pony.  Eéntje met een ‘bomproof’ karakter. Het is dus niet nodig om ervaring met pony's te hebben. Leren met een paard heeft de volgende, unieke eigenschappen:

  • Met ANDERS LEREN MET PONY'S leer je in beweging en interactief (visueel-kinesthetisch) in plaats van stilzittend informatie tot je nemen via met name het gehoor (auditief).
  • Door de driedimensionale beweging en de hogere lichaamstemperatuur van het paard communiceren de beide hersenhelften optimaal zodat de lesstof goed beklijft.
  • Het paard zorgt voor evenwicht in het rationele en emotionele brein, het zogenaamde limbische evenwicht.
  • Alle zintuigen doen mee tijdens de oefeningen op en naast de pony.
  • Een pony oordeelt niet over je, waardoor je je veilig bij een pony voelt. Vanuit veiligheid kun je beter leren.
  • Naast veiligheid, gaat het bij een pony ook over andere kwaliteiten, zoals contact maken, duidelijk weten wat je wilt, overtuigend optreden, vertrouwen geven en grenzen aangeven.
  • De pony reageert op hoe je je werkelijk voelt, niet op hoe je je voordoet.
  • Omdat pony's zoveel impact hebben, zal de leerervaring minder snel vergeten worden dan in een regulier traject.

Anders leren met pony's is een combinatie van cognitieve coaching (het opnemen van de lesstof) en sociaal-emotionele coaching. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan de leervoorwaarden.

Verloop van een sessie


Elke sessie start met een korte, visuele instructie, de leerstof wordt topdown aangeboden: je krijgt eerst een totaaloverzicht op papier. Vanuit dit totaaloverzicht zoomen we in op de afzonderlijke onderdelen. Bij de pony's wordt de leerstof nagebouwd met kleurige materialen zodat de spelling- en rekenregels gevisualiseerd worden en het kind er een beeld bij heeft. Na het klaarmaken van het paard volgt een warming-up met braingymoefeningen om de linker- en rechterhersenhelft goed met elkaar te laten communiceren. Vervolgens wordt de leerstof in beweging en gevisualiseerd aangeboden, zowel op als naast de pony.

Huiswerk


Herhalen is belangrijk om de leerstof te laten beklijven. Zeker voor kinderen die niet op de reguliere manier leren. ANDERS LEREN MET PONY's is geen bijles waar het kind een uurtje in de week naar toe komt. Regelmatig oefenen met het kind is belangrijk en een absolute voorwaarde om het traject te laten slagen. Het  kind krijgt van ons oefenbladen mee zodat jullie samen hiaten kunnen wegwerken en zelfvertrouwen kunnen herwinnen.

School


In overleg met u wordt contact opgenomen met school. De leerkracht weet immers als geen ander hoe het kind vijf dagen in de week op school in zijn/haar vel zit en van welke hiaten er sprake is.

 

Tijdens de begeleiding wordt systeemgericht gewerkt en betrekken we het sociaal netwerk van het kind. De zelfregie van het kind en het toewerken naar zelfredzaamheid staan centraal gedurende het traject.

 


Kostprijs is 45 euro per uur.